อบรม "ขับขี่ปลอดภัย" จักรยายนยนต์

หน่วยงานห้าดาว ภาคเหนือ  ร่วมกับหจก. แสงชัยพาณิชย์  (กิจกรรมเพื่อสังคม)
จัดการอบรมให้ความรู้ และ ทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย  ให้กับคนงานหน่วยงานผลิต และคลังสินค้าที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ   ในวันที่  20 สิงหาคม  2554  ณ. โรงงานผลิตห้าดาว จ. เชียงใหม่


ทีมจาก หจก. แสงชัยพาณิชย์


วิทยากรให้ความรู้   และเล่นเกมส์  เพื่อทบทวนความรู้

;
ออกภาคสนาม   เพื่อชมการขับขี่ที่ปลอดภัยและทักษะต่าง ๆๆ

พี่ ๆๆ ทีมช่าง ยังยกอุปกรณ์,เครื่องมีอมากมายมาตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ให้ ฟรี ด้วย


เฮๆ ต่อไปเราจะขับขี่ให้ถูกวิธี และไม่ประมาทนำเสนอข่าวโดย.....
ฝ่ายฝึกอบรม ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ