• ธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ ไก่ทอด ปตท NGV. อุดรธานี. จ.อุดรธานี.